Slovesa

Nepravidelná slovesa

Anglická slovesa

anglická nepravidelná slovesa - přehled anglických nepravidelných sloves
Abecední seznam anglických nepravidelných sloves, tzv. irregular verbs. Ke každému nepravidelnému slovesu je v přehledu uveden jeho infinitiv, minulý čas, příčestí minulé a nejčastější český překlad.

anglická nepravidelná slovesa - seznam - seznam všech nepravidelných sloves v angličtině
Anglická nepravidelná slovesa. Všechna nepravidelná slovesa (angličtina) - užitečný seznam.

Německá slovesa

německá nepravidelná slovesa - abecedně seřazený přehled německých silných nepravidelných sloves
Abecední seznam sestavený dle základních německých sloves s vyznačením odlučitelných předpon. U každího slovesa je uvedeno,zda se v participiu II použije se sein nebo haben.

Související kategorie

angličtina - různé druhy anglických sloves
Anglická pravidelná a nepravidelná sloves, frázová slovesa, modální slovesa.

Příbuzná témata

anglická nepravidelná slovesa - abecední seznam anglických nepravidelných sloves
www.jaknapsat.cz/anglicka-nepravidelna-slovesa/

Děkujeme, že jste navštívili některý z našich webů. Budeme rádi, když se k nám budete vracet.
www.jaknapsat.cz a http://slovesa.eu/


Copyright © 2008 slovesa.eu :: vytisknout